شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

پرستو دریایی نوک کاکایی پرستو دریایی نو ک کلفت

پرستو دریایی نوک کاکایی ( پرستو دریایی نو ک کلفت )

/post-1592/

مشخصات ظاهری: این پرنده 38 سانتیمتر طول دارد و شبیه پرستو دریایی تک زرد است، با این تفاوت که منقارش کوچکتر و ضخیم تر و شبیه منقار کاکایی ها و به رنگ سیاه یکدست است. در پرنده ی بالغ، عمق شکاف دم کمتر و فاقد تاج کوتاه ، همانند پرستو دریایی تک زرد است، اما، دم و دمگاهش سفید مایل به خاکستری و...