شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

پرستو دریایی پشت سیاه

پرستو دریایی پشت سیاه

/post-1585/

مشخصات ظاهری: این پرنده با طول بدن 44 سانتیمتر از پرستوی دریایی پشت دودی پرجثه تر و روتنه یکدست سیاه است. پیشانی سفید است ولی از پرستو دریایی پشت دودی باریک تر است و سفیدی تا پشت چشم ها نیست. زیر تنه سفید، و منقار و پاها سیاه است. پرنده ی جوان به رنگ قهوه ای تیره با گلو و سینه ی سیاه دیده...