شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پرستو دریایی کاکلی بزرگ پرستو دریایی کاکلی

پرستو دریایی کاکلی بزرگ ( پرستو دریایی کاکلی)

/post-1593/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 46 سانتیمتر طول دارد و پرستویی بزرگ، اما کوچکتر از پرستو دریایی خزر است. پرنده ی بالغ، به واسطه ی منقار بزرگتر ، ضخیم تر و رنگ زرد مایل به سبزش ، به آسانی از پرستو دریایی کاکلی کوچک متمایز می شود. ( در پرستو دریایی کاکلی کوچک، منقار کوچکتر و زرد نارنجی است) . پرنده...