شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پرنده نگری و غذای محلی را با هم تجربه کنید

پرنده نگری و غذای محلی را با هم تجربه کنید

/post-5443/

سفر به قره داغ قطار در میان کوه و دشت پیچ و تاب می‌خورد، ما نیز با هر تکان قطار اندکی جابه‌جا می‌شویم، شب است و نمی‌شود از مناظر اطراف لذت برد، به ناچار خود را به عالم خواب می‌سپاریم تا پس از برخاستن در آذربایجان باشیم، مقصد ما در این سفر رسیدن به شهری کردنشین در استان آذربایجان غربی است و...