شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پرندگان راسته آبچلیک سانان

پرندگان راسته آبچلیک سانان

/post-1564/

این راسته، پرندگان کنار آبزی ، در اندازه و اشکال متنوع، با ویژگی زیستی متفاوت، را در بر می گیرد. تیره ی سلیم خرچنگ خواریان پرندگانی هستند که با آب شور دریاها و مصب ها سازگاری پیدا کرده اند. تیره ی صدف خواریان تنها یک گونه از این تیره در ایران یافت می شود. تیره نوک خنجریان تیره ی چاخ لقیان...