شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

پروانه آبی

پروانه آبی

/post-1219/

اين پروانه در كشورمان براي اولين بار 168 سال پيش توسط منتريس از تالش گزارش گرديد. پس از او كولار حدود 150 سال پيش يعني در 1228 هجري شمسي پروانه آبي را از استان فارس جمع آوري نمود. بعد از آنها به ترتيب بينرت ، لدررو كريستوف نيز در قرن نوزدهم به وجود اين پروانه در نقاط شمالي و شمال شرقي كشور...