شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پروانه آبی خاص

پروانه آبی خاص

/post-1221/

پراكندگي جهاني اين پروانه شامل شمال آفريقا ، اروپا تا ژاپن و آمريكاي شمالي مي باشد كه در ايران 130 سال پيش توسط بينرت از گرگان گزارش گرديد . بوته زارها و درختزارها از مكانهاي مورد علاقه اين پروانه مي باشد . او داراي دو نسل در سال بوده و در اواخر بهار و تابستان ديده مي شود . لاروها از گياه...