شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

پروانه بنفش بلوط

پروانه بنفش بلوط

/post-1222/

پراكندگي جهاني اين پروانه از شمال آفريقا ، اروپا تا ايران مي باشد كه در كشورمان براي اولين بار حدود 80 سال پيش يعني در 1299 هجري شمسي توسط شخصي بنام ريلي از نواحي غربي كشور گزارش گرديد. اين پروانه در جنگلهاي بلوط زندگي مي كند . پروانه هاي بالغ در تابستان پرواز مي كنند اما به راحتي ديده نمي...