شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پروانه خاکستری علفزار

پروانه خاکستری علفزار

/post-1225/

در سال 1249 هجري شمسي ، بينرت ، به وجود اين پروانه در ناحيه البرز شرقي پي برد . اين پروانه در اواخر بهار تا تابستان به پرواز درآمده و به چمنزارهاي پر گل نواحي كوهستاني علاقمند مي باشد . نوزادان از گياه پنجه برگ تغذيه مي كنند. آنهادر پيله اي سست و در ميان برگهاي روي زمين به شفيره تبديل مي...