شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پروانه سپیده رگ سیاه

پروانه سپيده رگ سياه

/post-1227/

اين پروانه براي اولين بار در ايران در سال 1211 هجري شمسي يعني اواخر سلطنت فتحعلي شاه قاجار توسط منتريس از ناحيه تالش جمع آوري و گزارش گرديد؛ شانزده سال بعد توسط كولار از شيراز گزارش شد . امروزه مشخص شده كه اين پروانه در ايران داراي دو نژاد ( زير گونه ) است : يكي متعلق به شمال ايران مي باشد...