شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

پروانه قهوه ای بزرگ نواری

پروانه قهوه ای بزرگ نواری

/post-1232/

پراكندگي جهاني اين پروانه از غرب اروپا ، تركيه ، ايران تا هيماليا است كه در كشورمان براي اولين بار در سال 1210 هجري شمسي ( 168 سال پيش ) توسط منتريس از نواحي شمال غربي كشور گزارش گرديد. او در اطراف درخت زارها بر روي تنه درختان ، صخره ها و زمينهاي عاري از گياه نشسته خود را در زير آفتاب گرم...