شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پروانه قهوه ای زاهد

پروانه قهوه ای زاهد

/post-1233/

پراكندگي جهاني اين پروانه شمال آفريقا ، اروپا تا غرب آسيا ( پامير ، آلتاي) مي باشد و در ايران براي اولين بار در سال 1231 هجري شمسي توسط كولار جمع آوري و طي مقاله اي با همكاري رتنباخر از استان فارس گزارش گرديد. اسم علمي اين پروانه برسيس است كه نام زني در افسانه هاي قديم يونان مي باشد....