شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پروانه قهوه ای کوچک علفزار

پروانه قهوه ای کوچک علفزار

/post-1234/

پراكندگي جهاني اين پروانه ، شمال آفريقا و خاورميانه مي باشد كه در ايران براي اولين باري 168 سال پيش توسط منتريس از شمال كشور گزارش گرديد . اين پروانه كوچك در در ارتفاع كمي از سطح زمين ، بر روي علفها به آرامي پرواز مي كند . او در هواي ابري و همچنين شبها بر روي گلها و ساير گياهان مخصوصا گل...