شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پری وش با رخساری از ماه

پری وش با رخساری از ماه

/post-5994/

شهر ماهنشان در استان زنجان قدمتی چند هزار ساله دارد دوباره سفر، از همین ابتدا تکلیف خود را روشن کنید، دوست دارید در پهنه طبیعت آرام گیرید یا در میان آثار باستانی تامل کنید. شاید هم مشتاق چیزهای شگفت‌انگیز هستید؛ چیزی ساخته دست طبیعت و نمایانگر جلوه‌ای از خالق. اگر بشود همه را یکجا جمع کرد...