شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پشت قلعه آبدانان

پشت قلعه آبدانان

/post-3320/

اين قلعه در در 5 کيلومتري جنوب شهرستان آبدانان و در ميان روستا پشت قلعه،بر بلندي تپه اي منفرد که رودخانه جاري آبدانان از پاي آن مي گذرد،آثار بناي قلعه اي به چشم مي خورد.مصالح به کار رفته در قلعه قلوه سنگ،گچ و ساروج مي باشد.قلعه مذکور داراي بخشهاي متعددي از جمله باروي قلعه،برجکهاي ديده باني...