شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

پشه

پشه

/post-1336/

پشه ها به عنوان بخشی از طبیعت وحشی اجتناب ناپذیرند . گاهی حضور پشه در هنگام کمپ می تواند خاطره یک سفر زیبا را کاملا دگرگون کند . از این رو بر آن شدم تا روشهای مقابله با پشه و به حد اقل رساندن نیش زدگی را درسفر به مناطق کویری توضیح دهم. کودکان ، افرادی که از کمبود ویتامین رنج می برند ،...