شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

پلوودیو

بلغارستان - پلوودیو - کلسیای مادر مقدس

/post-915/

کلسیای مادر مقدس (Church of the Holy Mother of God)، یک کلیسای احیای ملی بلغارستان در پلوودیو می باشد. پلوودیو (Plovdiv) دومین شهر بزرگ بلغارستان است و پیشینه این شهر به ۶۰۰۰ سال باز می‌گردد. این کلیسا در یکی از هفت تپه نبت واقع شده است. این کلیسای کوچک از قرن نهم وجود داشته است. کلیسا در...