شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پلیکان خاکستری پلیکان پا خاکستری

پلیکان خاکستری (پلیکان پا خاکستری)

/post-1667/

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 170 سانتی متر طول دارد و اندکی از پلیکان سفید بزرگتر است. رنگش سفید چرکی است و فاقد کاکل است. اما پرهای پشت سرش اندکی بلند ومجعد است و رنگ روشن صورتی در پر و بالش مشاهده نمی شود. پاهایش خاکستری سربی است و در زیر بال هایش،سیاهی دیده نمی شود. روتنه اش اندکی حالت نقره...