شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پل ها و تاق های طبیعی شگفت انگیز دنیا

پل ها و تاق های طبیعی شگفت انگیز دنیا

/post-5037/

جان ا. روبلینگ و جوزف استراوس در زمان خود تاق های شگفت انگیز و تأثیرگذاری را طراحی کردند، ولی طبیعت ثابت کرده است که سازه های جالب تری را می تواند مهندسی کند. ● پل رنگین کمان (Rainbow Bridge) یوتا، اولجاتو این مکان تاریخی ملی که در اصل در اثر عبور نهری دائمی از میان سنگ ماسه تشکیل شده است،...