شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

پناه گاه حیات وحش سمسکنده

پناه‌گاه حيات وحش سمسكنده، سارى

/post-2713/

پناهگاه حيات وحش سمسكنده بين N3632 عرض شمالي و E5207 طول شرقي و در اطراف استان مازندران و شهرستان ساري واقع شده است. مساحت آن در حدود 990 هكتار مي باشد. پوشش گياهي : بلوط , انجيلي و ممرز. پستانداران : گوزن زرد ايراني و قرقاول . اين منطقه كه از سال 1352 تحت حفاظت بود در سال 1354 به عنوان...