شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پنج مقصد ایرانی های مهاجر اینجاست

پنج مقصد ایرانی های مهاجر اینجاست

/post-5877/

آمریکا, انگلیس, آلمان, فرانسه و کانادا بیشترین ایرانی ها را به خود اختصاص داده اند آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و کانادا بیشترین ایرانی ها را به خود اختصاص داده اند. این خبری است که قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل بیان کرده و گفته که بانک اطلاعاتی خارج از کشور در حال تکمیل است و در...