شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پنج پیشنهاد خوردنی برای مسافران اصفهان

پنج پیشنهاد خوردنی برای مسافران اصفهان

/post-5582/

اصفهانی ها فقط در آثار تاریخی و فوتبال درجه یک نیستند، این شهر در زمینه اطعمه و اشربه هم در ایران جزو بهترین‌هاست. این منوی پیشنهادی یک بچه اصفهونی خالص است. ● بازار ریسمان فرنی وشیره مخصوص میدان امام علی، بازار ریسمان شاید بتوان لقب میان‌وعده یا دسر به آن داد. فرنی از فراورده‌های شیر است...