شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

پوشش گیاهی هامون

پوشش گیاهی هامون

/post-987/

گياهان علاوه بر جايگاه محوري خود در چرخه حيات، نقش بسيار مهمي در زندگي ، اقتصاد، محيط زيست و تاريخ تمدن بشري ايفاء كرده و از منابع مهم توسعه هر كشوري محسوب مي شوند. پايداري اكوسيستم ها و سيستم هاي توليد نيز شديدا تحت تأثير ميزان و تنوع ذخاير گياهي است. تالاب ها نيز به عنوان يكي از اكوسيستم...