شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پیشنهاد مسافرت بهاری

پیشنهاد مسافرت بهاری : کازرون

/post-3996/

اگر می خواهید یک روز بهاری هم طبیعت بکر را ببینید و هم آثار تاریخی؛ ما به شما پیشنهاد می کنیم فقط خود را به شیراز محدود نکنید؛چند کیلومتری آن طرف تر بروید و کازرون را ببینید. از شهر شیراز که به طرف غرب حرکت کنید پس از گذشتن از دشت برم ( بزرگترین جنگل بلوط ایران ) و دیدن دریاچه پریشان و با...