شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پیغوی کوچک

پیغوی کوچک

/post-1726/

مشخصات ظاهری: پرنده ی ماده، 33 سانتیمتر و پرنده ی نر، 29 سانتیمتر طول دارد. پرنده ی نر شبیه قرقی است با این تفاوت که دمش کوتاهتر و انتهای آن گردتر است، و شباهت بسیار با پیغوی نر دارد، اما کوچکتر از آن است. این پرنده دو نژآد دارد که در نژاد ایرانی ، پرنده ی نر دارای روتنه ی خاکستری کمرنگ،...