شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پی پت درختی

پی پت درختی

/post-1791/

مشخصات ظاهری: این پرنده 15 سانتیمتر طول دارد شبیه به پی پت صحرایی، اما اندکی بزرگتر، پر چثه تر و دم کوتاهتر است. به واسطه صدایش از پی پت صحرایی به آسانی متمایز می شود. در مقایسه با پی پت صحرایی عموما روتنه خاکستری قهوه ای (در بعضی خاکستری سبز) سینه زرد نخودی روشن، شکم سفید، سینه با رگه های...