شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پی پت پا دراز

پی پت پا دراز

/post-1788/

مشخصات ظاهری: این پرنده 18 سانتیمتر طول دارد. جثه اش بزرگ است و به واسطه ی دم ، منقار و پاهای بلندش ازپی یت دشتی متمایز می شود. رو تنه با رگه هایی تیره به رنگ خاکستری قهوه ای، سینه خط خطی ، شکم و زیر تنه سفید نخودی، پاها سفید دیده می شود. منقار قهوه ای قرمز، نیم نوک بالا و نوک آن تیره است....