شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چابکسر سرزمین آفتاب ماسه و دریا

چابكسر سرزمین آفتاب, ماسه و دریا

/post-7238/

به روایت تاریخ، بشر از دیرباز، بنا به حكم نیازهای مادی و روحی و فرهنگی وبه پیروی از حس كنجكاوی، پیوسته پهنه خاك را در عرصه رفت و آمد خود قرار داده است، به طوری كه به یقین می توان گفت جهانگردی و مسافرت از همان سپیده دم تاریخ زندگی بشر آغاز شده است. براساس تعریف سازمان جهانی جهانگردی،...