شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چاخ لق

چاخ لق

/post-1604/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 42 سانتی متر طول دارد و نسبتا بزرگ است. پر و بالش قهوه ای مایل به خاکستری و نر و ماده همشکل اند. دم نسبتا بلند؛ منقار کلفت و زرد رنگ با توک سیاه و چشمانش زرد رنگ است. اغلب در زیستگاه های خشک، با پاهای بلند و زرد رنگش دیده می شود در پرواز، دو نوار بالی سفید در پشتش...