شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چادرخوابی الگویی جدید در اقامتهای سفر

چادرخوابی الگویی جدید در اقامتهای سفر

/post-6200/

● نگاه اول: توجه به مقوله سفر و جوانب آن از دیرباز نه تنها در فرهنگ و ادبیات ایران زمین جایگاهی ویژه داشته است، بلکه با ورود دین اسلام نیز در مسائل مختلفی نظیر آداب، اهداف، احکام و... دارای مصادیق بارز و قابل توجهی در رابطه با سفر و موضوعات پیرامون آن می‌باشیم. در نگاهی به سیر تاریخی ایجاد...