شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

چادر پناهگاهی که جابه جا می شود

چادر, پناهگاهی که جابه جا می شود

/post-5058/

مه هر لحظه شدیدتر می‌شود، تصمیم می‌گیریم چادرها را علم کنیم، به ویژه اینکه هوا هم رو به تاریک شدن است. تا چادرها را بزنیم باران نم‌نم شروع به باریدن می‌کند. نصفه و نیمه در چادرها شام می‌خوریم و به واسطه سرما و رطوبت هوا در کیسه‌خواب‌هایمان می‌خزیم. تا نیمه‌های شب باران همچنان می‌بارد و گاه...