شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چرا باید از مالدیو دیدن کرد

چرا باید از مالدیو دیدن کرد

/post-5687/

مجمع الجزایر مالدیو را ۱۲۰۰ جزیره روی اقیانوس هند تشکیل می دهند که به شکل یک پرنده در حال پرواز دیده می شوند که البته از میان این همه جزیره، تنها ۲۰۲ جزیره از آنها مسکونی است. مالدیو هم از نظر جمعیت و هم مساحت کوچک ترین کشور قاره آسیاست و زمین های این کشور به طور میانگین ۱/۵ متر از سطح...