شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

چرخ ریسک بزرگ

چرخ ریسک بزرگ

/post-1804/

مشخصات ظاهری: این پرنه، 14 سانتیمتر طول دارد اندازه اش بزرگ بوده و به دو شکل دیده می شود. به واسطه ی سر سیاه لکه ی سفید و پهن در چانه، زیر تنه ی زرد که در وسط آن نوار سیاهی دیده می شود که تا چانه امتداد دارد، شناخته ی شود. روتنه سبز و بال ها ودم خاکستری مایل به آبی است. در پرواز، خط بالی...