شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

چرخ ریسک پشت بلوطی

چرخ ریسک پشت بلوطی

/post-1806/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 11 سانتیمتر طول دارد و از چرخ ریسک سر آبی کوچکتر بوده و با دم دراز و منقار نوک تیز، روتنه و پوشپرهای بال بلوطی، بال ها و پرهای دم سیاه با رگه های سفید وزیر تنه ی اخرایی تا نخودی سفید، دیده می شود. رنگ سر،بر حسب نژاد متفاوت است. در نژآدی که در ترکیه یافت می شود....