شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چرخ گردشگری افراد معلول گیر کرده است

چرخ گردشگری افراد معلول گیر کرده است

/post-5428/

سال‌ها پیش بنا بر اشتباه شخص ثالثی لاستیک اتومبیلش ترکید و ناچار شد به چرخ‌های ویلچر عادت کند، انگار که زندگی به دو پاره می‌شود، پیش و پس از آن حادثه، شیوه زیستن تغییر می‌کند اما شهرام مبصر توانست روحیه‌اش را حفظ کند، هر وقت او را دیدم بسیار با روحیه بود و یک لبخند که از لبانش جدا نمی‌شد....