شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چشمه میشی

چشمــــه میـــــشی

/post-6313/

ایــــــن چـــــشـــــمـــــه در ۵ کــــیــــلــــومـــتــــری شـــمــال شــرقــی سی سخت قرار دارد و از مــوقــعــیــت مــنـاسـبـی بـرای ایـجـاد تفرجگاه ‌برخورد ار است. آب این ‌چـشـمـه کـه از کـوه دنـا سـرچـشـمـه می‌گیرد، نمای طبیعی زیبایی را به وجود آورده‌‌‌‌‌، آب و سرسبزی درختان پیرامون...