شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چشمه های آب گرم جاذبه های بکر گردشگری کرمان

چشمه های آب گرم , جاذبه های بکر گردشگری استان کرمان

/post-6750/

از ویژگی های طبیعی استان کرمان وجود چشمه های آب گرم متعددی است که در نقاط مختلف این استان وجود دارد. وجود این چشمه ها می تواند به رونق صنعت توریسم در استان کرمان منجر شود البته در صورتی که امکانات جانبی جذب گردشگردر مناطق دارای چشمه های آب گرم نیز ایجاد شود. خواص درمانی جالب توجه چشمه های...