شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چند پیشنهادی برای گردش در پایتخت

چند پیشنهادی برای گردش در پایتخت

/post-5514/

اینکه فقط یک مساحت سنگفرش شده با چند درخت و نیمکت و سطح سبز نیست؛ این حتی یک گذرگاه زیبا هم نیست. این حجمی از خاطرات و رخدادهاست. رخدادهای اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی. از کنار خاطرات شخصی هم که گفتن ندارد، می‌گذریم. پاییز و بهار هر یک از این مساحت‌ها برای ما خاطراتی دارد، از غروب پاییز...