شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چهارگوشه ایران استان مرکزی

چهارگوشه ایران استان مركزی است

/post-6892/

این استان از شمال به استان های تهران و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استانهای لرستان و اصفهان واز شرق به استانهای تهران، قم و اصفهان محدود است. این استان با مساحتی معادل ۲۹۵۳۰ كیلومتر مربع حدود ۸۲/۱ درصد از مساحت كل كشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس آخرین تقسیمات كشوری...