شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

چهارگوشه ایران دیدنی است

چهارگوشه ایران دیدنی است

/post-5129/

جذابیت‌های ایران تنها به چشم‌اندازهای طبیعی آن محدود نمی‌شود در ‌هر‌گوشه از این سرزمین می‌توان به تماشای تاریخ نشست و همچنان آیین و رسوم مختلف را دید یا از شگفتی صنایع دستی‌اش حیرت کرد. در این شماره از صفحه ایرانگردی سعی کرده‌ایم از هر گوشه‌ای جاذبه‌ای معرفی کنیم. خواندنش خالی از لطف نیست....