شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چهار فصل جاودان زنجان

چهار فصل جاودان استان زنجان 3

/post-7149/

استان زنجان یکی از استان های با اهمیت ایران است که در ناحیه مرکزی شمال باختری ایران واقع شده و از نظرارتباطی دارای نقش ویژه ای است و به دلیل استقرار بر محور ترانزیتی تهران اروپا نقطه ارتباطی مركز با باختر و شمال باختری ایران به شمار میآید گنبد مسجد جامع زنجان از این نظر جالب توجه است كه از...

چهار فصل جاودان استان زنجان 2

/post-7148/

استان زنجان یکی از استان های با اهمیت ایران است که در ناحیه مرکزی شمال باختری ایران واقع شده و از نظرارتباطی دارای نقش ویژه ای است و به دلیل استقرار بر محور ترانزیتی تهران اروپا نقطه ارتباطی مركز با باختر و شمال باختری ایران به شمار می آید مطالعاتی كه در مظاهر فرهنگی و تمدنی منطقه زنجان...

چهار فصل جاودان استان زنجان 1

/post-7147/

استان زنجان یکی از استان های با اهمیت ایران است که در ناحیه مرکزی شمال باختری ایران واقع شده و از نظرارتباطی دارای نقش ویژه ای است و به دلیل استقرار بر محور ترانزیتی تهران- اروپا نقطه ارتباطی مركز با باختر و شمال باختری ایران به شمار میآید. جاذبه های جهانگردی استان زنجان درتمام قسمت های آن...