شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

چپق بافی

چپق بافی

/post-2766/

چپق بافي از ديگي رشته هاي صنايع دستي عشاير اين استان است كه متاسفانه به دليل توليد محدود آن در عشاير باقي مانده در كوهستان هاي زاگرس، در بازارهاي شهري پيدا نخواهد شد. چادرنشينان برای استراحت خود و داشتن سرپناه از چادری استفاده می کنندکه سقف آن معمولاً از موی بز است و توسط خود عشاير بافته...