شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

چک

چک

/post-1821/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد و از چک بوته ای خیل تر است. و راست تر می نیشیند. دم کوتاه، بال ها کوتاه و سر گرد و بزرگ است و عموما دم و بال ها را تکان می دهد. پرنده ی نر بالغ ، به واسطه ی سر و گلوی سیاه( بدون خط ابرویی) ، سینه قرمز، لکه ی سفید گلو و دم سیاهش از چک بوته ای...