شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکاوک بال سفید

چکاوک بال سفید

/post-1826/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 18 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش بزرگ و منقارش کوتاه و ضخیم است . پشت بال ها، در پرواز، با حاشیه ی سفید و پهن، شاهپرهای اولیه قهوه ای تیره و پیش بال ها قرمز قهوه ای دیده می شود. در پرنده ی بالغ، پیشانی قرمز بلوطی و زیر بال ها سفید است. سفیدی پرهای حاشیه ای دم...