شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکاوک شکم سیاه چکاوک سهره ای

چکاوک شکم سیاه (چکاوک سهره ای)

/post-1834/

مشخصات ظاهری: این پرنده 12 سانتیمتر طول دارد . اندازه اش کوچک و منقارش آبی خاکستری با قاعده ی بزرگ است. که در نیم نوک بالا اندکی خمیدگی دارد. پرنده ی نر، به واسطه ی سر سیاه، و سفید و زیرتنه و زیر بال های سیاهش با سایر چکاوک ها اشتباه نیم شود. در پرنده ی ماده، روتنه شنی خاکستری کمرنگ، تارک...