شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکاوک کوچک

چکاوک کوچک

/post-2077/

مشخصات ظاهری: این پرنده 13 سانتیمتر طول دارد و شبیه چکاوک پنجه کوتاه اما اندکی کوچکتر از آن است و با منقار و قاعده ی بزرگتر، سینه خط دار مشخص، فاقد لکه سیاه کنار گلو رو تنه ی همرنگ تارک ، اندکی خاکستری تر دیده می شود و اساسا تیره تر از چکاوک پنجه کوتاه است. در زمستان ها گاهی به صورت گروه...