شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکچک ابلق جنوبی

چکچک ابلق جنوبی

/post-2080/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/13 سانتیمتر طول دارد. و تا حدودی شبیه پرنده ی نر و چکچک ابلق و پرنده نر چکچک ابلق خاوری است. نر و ماده در رنگ تفاوت دارند. پرنده ی نر، از چکچک گلو سیاه؛ به واسطه ی گوش های سیاه؛ در پشت و بال های سیاه، که به گلوی سیاه منتهی می شود. از چکچک دمگاه سرخ، به واسطه ی...