شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

چکچک بیابانی

چکچک بیابانی

/post-2082/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/14 سانتیمتر طول دارد . و به سهولت از سایر چکچک ها، به واسطه ی دم کامال سیاه( بدون حاشیه های بلند سفید در آن ) شناخته می شود. پرنده ی نر، دارای گلویی سیاه است، که با خط سیاه نازکی به بال های سیاه وصل شده است، تارک و روتنه نخودی مایل به قهوه ای نانجی کمرنگ و سینه...