شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکچک دم سرخ

چکچک دم سرخ

/post-2085/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد . پرنده ی نر ( شرق ترکیه – شمال غربی ایران)، با گلوی سیاه؛ خط چشم نخودی و سیاه کناره های سر و گردن، دیده می شود. اندکی سفیدی در بال هایش به چشم می خورد و دنگاهش قرمز بلوطی است با حاشیه های سفید تا دم که نوار انتهایی دم سیاه و باریک است. نر و...