شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکچک دم سفید

چکچک دم سفید

/post-2086/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 17 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش بزرگ ، دم و بال ها بلند، منقار بلند، اندکی کلفت وقابل توه است و پروازی شبیه پروانه دارد . در هنگام شکار حشرات، شبیه مگس گیر راه راه به نظر می آید. در پرنده نر ، گلو و وروتنه سیاه است و این سیاهی تا وسط سینه امتداد داردو بجز شاهپهای...